Aneks

Inspekcja obrazowa z XVII wieku, znajdująca się w zakrystii kościoła podominikańskiego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieradzu (obecnie klasztor Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego)

PATER FELIX SIRADIEN(SIS) S(ANCTAE) THEOLOGIAE M(A)GISTER PRIOR PROVINCIALIS PROVINCIAE POLONIAE ORDINIS PRAEDICATORUuM VIR NON MIN(VS) DOCTRINA QUAM Morum SAnCTITATE CLARUS PRAEDICATOR FAcu(n)DISSIM(US) IN RIGIMINE PROVINCIAE CVj TER PRAEFuIT SANCTE AC VERE FELIX VIXIT ANNIS 65 OBJIT IN CONVENTu SIRADIEN (SI) AAO D(IMI)NI 1602 IDIB (VS) IANU(ARI)

***

Czcigodny Ojciec Feliks z Sieradza Magister Świętej Teologii, przełożony prowincji polskiej Zakonu Kaznodziejskiego. Mąż, jaśniejący nie mniej nauką, jak i świętymi obyczajami. Kaznodzieja najwymowniejszy, w kierowaniu prowincją zarządzał święcie i uczciwie. Feliks żył 65 lat, zmarł w klasztorze sieradzkim 13 stycznia 1602 (z łaciny tłumaczył Grzegorz Wierzchowski).