Zachowane księgi ze zbiorów Feliksa

 

Ocalałe egzemplarze z księgozbioru Feliksa z jego osobistymi podpisami