Jak zostać błogosławionym i świętym? Część 6

Ks. Andrzej Scąber

JAK ZOSTAĆ BŁOGOSŁAWIONYM I ŚWIĘTYM, CZYLI
SŁUDZY BOŻY W KOŚCIELE KATOLICKIM

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/wpis2015-52_swietosc.html

Dar świętych i błogosławionych

Droga od kandydata na ołtarze poprzez Sługę Bożego, potem Czcigodnego Sługę Bożego aż do Błogosławionego, a następnie Świętego trwa czasami wiele lat. Nie chodzi tu jednak o ściganie się, kto pierwszy i lepszy, ale o wskazanie prawdziwej świętości, która pobudzi wiernych do jej praktykowania i zarażania nią innych.

W ostatnich latach zmienia się geografia beatyfikacji i kanonizacji. W wielu nowych Kościołach prowadzone są procesy kanonizacyjne i jeśli spełniają wymagane kryteria, to one mają w Kongregacji pierwszeństwo w przygotowaniu. Ojciec Święty stara się zawsze, aby ofiarować lokalnemu Kościołowi dar nowego błogosławionego czy świętego; osobiście czyni to zwłaszcza podczas pielgrzymek apostolskich. W Korei papież Franciszek kanonizował 124 męczenników koreańskich, a na Sri Lance – bł. Józefa Vaza, indyjskiego oratorianina z przełomu XVII i XVIII w.

W ostatnich latach – głównie za pontyfikatu św. papieża Jana Pawła II – Kościół w Polsce prowadził wiele procesów kanonizacyjnych na szczeblu diecezjalnym. W publikacji Index ac Status Causarum, wydanej przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych z okazji jubileuszu roku 2000 i w suplemencie z 2007 r. wyliczonych jest kilka tysięcy spraw. Większość z nich to procesy Sług Bożych, a więc kandydatów oczekujących na akt beatyfikacji, w tym kilkadziesiąt spraw z Polski. Aktualnie w polskim Kościele najwięcej spraw kanonizacyjnych, bo aż 37, ma Archidiecezja Krakowska, a następnie Warszawska i Poznańska. Są też takie, które mają tylko po jednej, albo nie prowadzą żadnej. Około 40 błogosławionych Kościoła w Polsce, mniej lub bardziej znanych, oczekuje na ogłoszenie świętymi. W ich gronie jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko, męczennik komunizmu, którego kanonizacji rodacy wyczekują najbardziej. Główną przyczyną uniemożliwiającą wpisanie do Katalogu Świętych Kościoła powszechnego jest brak cudu.

Na zgłoszenie i zbadanie domniemanego cudu, który pozwoli na beatyfikację, oczekuje ok. 10 Czcigodnych Sług Bożych, wśród nich prof. Jerzy Ciesielski, ojciec rodziny, oraz ponad 70 Sług Bożych. Procesy znacznej części z nich znajdują się w fazie rzymskiej, w stadium opracowania lub dyskusji i zakończą się wydaniem dekretu o heroiczności cnót lub męczeństwie. W ich gronie jest Prymas Tysiąclecia Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Przeważają osoby duchowne, ale niemało jest też świeckich. Zasada rozpatrywania spraw w Kongregacji jest czytelna – najpierw te, które mają zgłoszony domniemany cud.

Najnowsza sprawa, rozpoczęta 8 grudnia 2014 r., dotyczy Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, jezuity. Czekała na otwarcie aż 400 lat, gdyż ciążyła nad nią nieprawdziwa legenda o pochowaniu ks. Skargi w letargu.

Święci na różne sposoby ukazują potężną i przemieniającą obecność Zmartwychwstałego Chrystusa. Pozwalają, aby Chrystus tak opanował ich życie, by mogli powiedzieć za św. Pawłem Apostołem: już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Sobór Watykański II w konstytucji Lumen gentium uczy, że naśladowanie przykładu świętych, uciekanie się do ich wstawiennictwa i wejście z nimi w komunię łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie Ludu Bożego.

Autor jest referentem ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej.